Κατασκευές & Έργα

  • Home
  • Κατασκευές & Έργα
Pagetitleicon

Τα συμβόλαια που χρειάζεται μια κατασκευαστική εταιρεία είναι απαραίτητα για κάθε έργο καθώς εξασφαλίζουν πως κανένα ατυχές συμβάν δε θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στον υπεύθυνο ή εργολάβο του έργου.
Αυτά τα ασφαλιστήρια ονομάζονται Κατα Παντώς κινδύνου, αφού καλύπτουν όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να καλύψει

  • τις ευθύνες του μελετητή του έργου από λάθος,
  • το προσωπικό που εργάζεται στο έργο σε περίπτωση ατυχήματος,
  • την αξία των υλικών του έργου,
  • την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να γίνουν σε ξένες περιουσίες λόγω του έργου,

Αυτές οι περιπτώσεις είναι μόνο ενδεικτικές αφού οι ασφάλειες έργων καλύπτουν σχεδόν αμέτρητες περιπτώσεις κινδύνων.

Ενδιαφέρεστε για ασφάλεια Κατασκευαστικών Έργων?