Ασφαλιστική Αγορά

 

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτοκίνητο PDF Εκτύπωση E-mail
Το πιο πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης του αυτοκινήτου σας για τους πλέον “απαιτητικούς” πελάτες.

Αστική Ευθύνη
Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας.
  • Σωματικές Βλάβες  από 1.000.000 € ανά άτομο
  • Υλικές Ζημίες από 1.000.000 € ανα ζημιες

All Help - Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος
Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ατυχήματος (φωτογράφηση, δήλωση ατυχήματος κλπ.), οργανώνει την άμεση μεταφορά του αυτοκινήτου σας σε συνεργείο επιλογής σας, τη μεταφορά των επιβαινόντων του αυτοκινήτου στον τόπο προορισμού τους και προσφέρει αυτοκίνητο αντικατάστασης για 24 ώρες στις επόμενες 15 ημέρες του ατυχήματος.

Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου
Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας εντός πορθμείου ή οχηματαγωγού.

Αστική Ευθύνη από ρυμουλκούμενο όχημα
Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους σε περίπτωση που ρυμουλκείτε τροχόσπιτο, τρέιλερ κ.λ.π.

Ιατρική Υποστήριξη
Με ένα απλό τηλεφώνημα 24 ώρες το 24ωρο, μετά το τροχαίο ατύχημα, σας παρέχουμε δωρεάν συμπληρωματική ιατρική υποστήριξη μέχρι πλήρους αποθεραπείας με παρουσία Ιατρού με επισκέψεις στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι των τραυματιών.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη
Για το Προσωπικό Ατύχημα ως ιδιοκτήτης ή οδηγός που έγινε κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία (3) προγράμματα.

Νομική Προστασία
Σας παρέχουμε κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (είτε προξενήσετε είτε υποστείτε ατύχημα) ως κύριος ή νόμιμος κάτοχος του αυτοκινήτου σαν οδηγός (ακόμα και αν οδηγείτε νόμιμα οποιοδήποτε αυτοκίνητο) ή πεζός ή ως οδηγός του αυτοκινήτου καθώς και τους επιβαίνοντες του αυτοκινήτου σας.

Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνουμε τις υλικές ζημίες που θα υποστεί το αυτοκίνητό σας με ανώτατο όριο ευθύνης τα 100.000 €.

Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες και Στάσεις - Απεργίες
Σας αποζημιώνουμε για τις ζημίες του αυτοκινήτου σας στην τρέχουσα εμπορική του αξία, από πυρκαγιά ή έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία, τρομοκρατικές ενέργειες καθώς και κατά τη διάρκεια στάσεων – απεργιών, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών και διαδηλώσεων.

Αστική Ευθύνη από μετάδοση Πυρκαγιάς
Καλύπτουμε τις ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που ξεκίνησε από το αυτοκίνητό σας.    

Ολική και Μερική Κλοπή
Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική  του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής μετά 90 ημέρες από την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσης στην Εταιρία. 
Επιπλέον σας αποζημιώνουμε για τις ζημίες που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό σας κατά την απόπειρα ή κατά τη διάρκεια κλοπής του καθώς και για την κλοπή των συστημάτων ήχων και εικόνας για αξία μέχρι 500 €.

Κλοπή Αξεσουάρ
Σας αποζημιώνουμε για την κλοπή των συστημάτων ήχου και εικόνας καθώς και συσκευών τηλεπικοινωνίας του αυτοκινήτου σας τρέχουσας εμπορικής αξίας άνω των 500 €.

‘Ιδιες Ζημίες
Σας αποζημιώνουμε για τις ζημίες του αυτοκινήτου σας που προκλήθηκαν από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, στην τρέχουσα εμπορική  του αξία, ακόμα και αν αυτές προκληθούν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων με δυνατότητα επιλογής της απαλλαγής της Εταιρίας για κάθε ζημία (300 €, 750 €, 1.000 €, 1.500 €) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Θραύση Κρυστάλλων
Αποζημιώνεστε για τις ζημίες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σας από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία ακόμα και κατά την απόπειρα κλοπής του καθώς και στην ηλιοροφή του αυτοκινήτου σας για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον αυτή προβλέπεται από τον εργοστασιακό του εξοπλισμό).
Έχετε τη δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου κάλυψης 1.800 € και 3.000 €.

Θραύση Κρυστάλλων - Υπηρεσίες Carglass
Καλύπτουμε τη Θραύση στα κρύσταλλα (εμπρόσθιoυ και oπίσθιoυ αvεμoθώρακα και τωv παραθύρωv) του αυτοκινήτου σας, από oπoιαδήπoτε αιτία περιλαμβαvoμέvης της απόπειρας κλoπής, με χαμηλότερο κόστος ασφάλισης και με αποκατάσταση των ζημιών από την εξειδικευμένη και με διεθνή αναγνώριση Εταιρία Εμπορίας και τοποθέτησης κρυστάλλων ‘’Carglass’’ χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.

Φυσικά Φαινόμενα
Σας αποζημιώνουμε για τις ζημίες του αυτοκινήτου σας στην τρέχουσα εμπορική του αξία από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, καταιγίδα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλη φυσική διαταραχή με δυνατότητα να συμπεριλάβετε τις ζημίες που θα προκληθούν από χαλαζόπτωση.

Ενοικίαση Αυτοκινήτου
Σε περίπτωση απώλειας του αυτοκινήτου σας λόγω Ολικής Κλοπής του, σας χορηγούμε αμέσως μετά την υποβολή μήνυσης στην Αστυνομική Αρχή και της δήλωσης Κλοπής του στην Εταιρία, ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης με ανώτατο όριο τα 1600 cc για 90 ημέρες.

Σε περίπτωση oλικής καταστρoφής τoυ αυτoκιvήτoυ σας, σας χορηγούμε αμέσως μετά την υποβολή  δήλωσης στην Εταιρία, ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης με ανώτατο όριο τα 1600 cc μέχρι αποζημίωσή σας και μέχρι 30 ημέρες.

Πλήρης Οδική Βοήθεια στην Ελλάδα ή την Ευρώπη
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος ή βλάβης ή απώλειας κλειδιών ή ζημίας στα ελαστικά ή από απόπειρα κλοπής, επεμβαίνει η Allianz Assistance είτε ταξιδεύετε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. 

Εγγύηση Αξίας
Σας αποζημιώνουμε σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή Ολικής Κλοπής του αυτοκινήτου σας, στην αξία αγοράς του - και όχι στην εμπορική του αξία τη στιγμή της ζημίας - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του οποιουδήποτε εξοπλισμού έχει προστεθεί πέραν του εργοστασιακού.

Προστασία Αποπληρωμής Δανείου από Ατύχημα
Αναλαμβάνουμε την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού σας στην Εταιρία που χρηματοδότησε το αυτοκίνητό σας σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: info@insurance.gr

 
©opyright 2009 - Ανθόπουλος και Συνεργάτες || Powered by