Ασφαλιστική Αγορά

 

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αρχική Νέα Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών και ΔΕΙΑ
Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών και ΔΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
 • Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημιουργήθηκε ως άμεση συνέπεια της αναδιάρθρωσης στη δομή της εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης το 2007 και το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική η ενοποιημένη εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος η οποία αντανακλά την ολοένα αυξανόμενη συνεργασία των εποπτικών αρχών της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, το πλαίσιο της εποπτείας ενισχύθηκε έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Η EIOPA αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervisors) το οποίο αποτελείται από τις τρείς Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESA’s), μια για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, μια για την εποπτεία χρηματιστηριακών και επενδυτικών εταιρειών και μια για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board).

 • Οι κύριοι στόχοι της EIOPA είναι

Η προστασία των καταναλωτών και η ενίσχυση της πίστης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η διασφάλιση αποτελεσματικής και συστηματικής εποπτείας λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των Κρατών Μελών και την διαφορετικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η εναρμόνιση και η συγκροτημένη εφαρμογή των κανονισμών για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τις αγορές στην ΕΕ
H ενδυνάμωση της εποπτείας των διασυνοριακών ομίλων
Η προώθηση της εναρμονισμένης εποπτείας στην ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της EIOPA. πατώντας εδώ.

 • Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης IAIS

Η Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης (IAIS) ιδρύθηκε το 1994 και αντιπροσωπεύει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές του ασφαλιστικού τομέα σε περίπου 190 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες κατέχουν το 97% των ασφαλιστικών εισφορών παγκοσμίως. Επιπλέον, οι παρατηρητές της Ένωσης ξεπερνούν τους 120.

Κύριοι στόχοι της IAIS είναι οι ακόλουθοι:

 • Συνεργασία για βελτιωμένη εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διατηρηθούν οι αγορές ασφαλείς και σταθερές για την προστασία των ασφαλισμένων.
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη εύρυθμων ασφαλιστικών αγορών.
 • Να συνεισφέρει στην παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε : www.iaisweb.org

 • Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος (Financial Action Task Force-FATF)

Η FATF ιδρύθηκε το 1989 στο Παρίσι από τη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της Ομάδας των 7 (G-7), και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανησυχίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

Αρμοδιότητα της FATF είναι να ερευνά τις μεθόδους ξεπλύματος χρήματος, να εξετάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και να προτείνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Από το 2001 στις αρμοδιότητές της προστέθηκε και ο αγώνας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σήμερα, η ομάδα FATF αριθμεί 34 μέλη και έχει εκδώσει σαράντα συστάσεις που αποτελούν ένα περιεκτικό οδηγό για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε : www.fatf-gafi.org

 • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ιδρύθηκε το 1961 και εδρεύει στο Παρίσι. Μέλη του είναι 30 χώρες από όλο τον κόσμο και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Μέσω αυτού του οργανισμού οι χώρες-μέλη μπορούν να συγκρίνουν την πολιτική τους σε συγκεκριμένα θέματα, να αναζητήσουν απαντήσεις σε κοινά προβλήματα και να συντονίσουν την εθνική τους πολιτική με τη διεθνή.

Σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να συσπειρώσει τις κυβερνήσεις των δημοκρατικών χωρών γύρω από:

 • Την στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τη μείωση της ανεργίας.
 • Την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
 • Τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας
 • Τη βοήθεια προς τρίτες χώρες όσον αφορά στην οικονομική τους ανάπτυξη
 • Την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε: www.oecd.org

 
©opyright 2009 - Ανθόπουλος και Συνεργάτες || Powered by